Hudförändringar

Kontakta oss

Hudförändringar

Ink Removal i samarbete med Esteta Stockholm kommer att behandla hudförändringar. Denna behandling kommer att bedrivas i gemensamma lokaler och verksamheten planeras att starta Januari 2021.
Esteta Stockholms hemsida är dock för tillfället under konstruktion och all bokning och kontakt för bedömning och borttagning av hudförändringar kommer därför att ske via Ink Removals webbsida.
Det finns ett stort antal hudförändringar, såväl helt ofarliga (benigna) som sådana man bör ta bort då de är eller riskerar bli farliga (maligna).

Att avgöra om en hudförändring är ofarlig eller ej är svårt och kräver tillgång till rätt utrustning såväl som kunskap i ämnet. Bedömningen bör därför göras av en läkare.
Även om hudförändringen är ofarlig kan man vilja ta bort den då den kanske är missprydande eller belägen på ett ställe på kroppen där den sitter i vägen ( till exempel där BH-banden sitter eller vid byxlinningen). Man kan då välja att ta bort den. Detta kan man dock inte göra på sin vårdcentral eftersom det inte räknas som sjukvård.

På Esteta Stockholm gör vi en kvalificerad bedömning av dina hudförändringar och vi kan också behandla dessa. Vi väljer den behandling som är mest lämpad för borttagning av just din hudförändring. Vi har möjlighet att behandla med laser, medicinsk diatermi eller genom att kirurgiskt ta bort dem beroende på vilken typ av hudförändring det rör sig om. Allt för att få bästa möjliga resultat.
Bedömer vi att det finns en risk att din hudförändring är farlig (malign) skriver vi en remiss till en hudläkare för bedömning och åtgärd.
Om din hudförändring inte är farlig men vi gör bedömningen att den ändå inte kan åtgärdas hos oss återbetalar vi avgiften för bedömningsbesöket och du får en rekommendation om var du kan få hjälp med din hudförändring.
Att välja att komma till oss för bedömning och behandling av din hudförändring är alltså ett bra val.

Om din hudförändring inte är farlig men vi gör bedömningen att den ändå inte kan åtgärdas hos oss återbetalar vi avgiften för bedömningsbesöket och du får en rekommendation om var du kan få hjälp med din hudförändring.
Att välja att komma till oss för bedömning och behandling av din hudförändring är alltså ett bra val.

Boka tid

Hudförändringar