Pigmentförändringar

Boka tid

Det finns ett stort antal hudpigmentförändringar som för blotta ögat kan se mycket lika ut eller helt olika, såväl helt ofarliga (benigna)som sådana man bör ta bort då de är eller riskerar bli farliga (maligna). Det är av den anledningen mer eller mindre omöjligt att själv veta vilka man kan lämna och vilka som bör tas bort.

Varför ska du komma till Ink Removal?

  • Vi har de bästa priserna i Stockholm
  • Du behandlas av läkare med över 20 års erfarenhet 
  • Vi har helg- och kvällsöppet

Vissa ofarliga pigmentförändringar är dessutom missprydande eller upphöjda och belägna på ett ställe på kroppen där de sitter i vägen ( till exempel där BH-banden sitter eller vid byxlinningen). Man kan då välja att ta bort dem.

Detta brukar vårdcentralerna inte vara villiga att göra, man behöver därför söka sig till en privat vårdgivare för att få dem borttagna.

På Ink Removal och Esteta Stockholm är vi läkare och kan därför göra en bedömning av dina pigmentförändringar och även ta bort de som lämpar sig för det.

De vanligaste metoderna som används för att behandla pigmentförändringar är med hjälp av laser eller att kirurgiskt (under lokalbedövning) ta bort dem. Vilken metod som används beror på hur just din pigmentförändring ser ut.

För att kunna bedöma en hudförändring på ett säkert sätt måste man se och undersöka den och detta gör vi under bedömningsbesöket.

Bedömer vi att det finns en risk att din hudförändring är farlig (malign) skriver vi en remiss till hudläkare för bedömning och åtgärd.