Pigmentförändringar

Kontakta oss

Pigmentförändringar

Ink Removal i samarbete med Esteta Stockholm kommer att behandla pigmentförändringar.

Behandlingen av pigmentförändringar kommer att bedrivas i gemensamma lokaler och verksamheten planerar att starta Januari 2021.

Esteta Stockholms hemsida är för tillfället under konstruktion och all bokning och kontakt för bedömning och borttagning av hudpigmentförändringar kommer därför att ske via Ink Removals webbsida.

Det finns ett stort antal hudpigmentförändringar som för blotta ögat kan se mycket lika ut eller helt olika, såväl helt ofarliga (benigna)som sådana man bör ta bort då de är eller riskerar bli farliga (maligna). Det är av den anledningen mer eller mindre omöjligt att själv veta vilka man kan lämna och vilka som bör tas bort.

Vissa ofarliga pigmentförändringar är kanske dessutom missprydande eller upphöjda och belägna på ett ställe på kroppen där de sitter i vägen ( till exempel där BH-banden sitter eller vid byxlinningen). Man kan då välja att ta bort dem.

Detta brukar vårdcentralerna inte vara villiga att göra, man behöver därför söka sig till en privat vårdgivare för att få dem borttagna.

På Ink Removal och Esteta Stockholm är vi läkare och kan därför göra en bedömning av dina pigmentförändringar och även ta bort de som lämpar sig för det.

De vanligaste metoderna som används för att behandla pigmentförändringar är med hjälp av laser eller att kirurgiskt (under lokalbedövning) ta bort dem. Vilken metod som används beror på hur just din pigmentförändring ser ut.

För att kunna bedöma en hudförändring på ett säkert sätt måste man se och undersöka den och detta gör vi under bedömningsbesöket.

Bedömer vi att det finns en risk att din hudförändring är farlig (malign) skriver vi en remiss till hudläkare för bedömning och åtgärd.

Om din hudförändring inte är farlig men ändå inte kan åtgärdas hos oss återbetalar vi avgiften för bedömningsbesöket och du får en rekommendation om var du kan få hjälp med hudförändringen.

Boka tid

Pigmentförändringar